De begeleider stelt met de leerling de leerdoelen vast en maakt een plan van aanpak. Ontbrekende (basis) kennis wordt aangevuld en geleerd. Ook komt de specifieke aanpak van het vak aan de orde.

Door het stellen van doelen ontstaat er een duidelijk en overzichtelijk geheel. Dit werkt motiverend.

Bij doelen stellen hoort een planning om deze te bereiken. Planning geeft rust en is en voorwaarde om efficiënt te leren.

Afhankelijk van de hulpvraag geven wij zoveel mogelijk handreikingen voor de studievaardigheden om de onderdelen van het vak makkelijker onder de knie te krijgen. Coaching zorgt voor continuïteit van de opgedane kennis.

Het geheel van realistische doelen, een juiste aanpak,continuïteit en vakinhoudelijke kennis, leidt tot betere cijfers en daardoor tot meer zelfvertrouwen.

De begeleider stelt met de leerling de leerdoelen vast en maakt een plan van aanpak. Ontbrekende (basis) kennis wordt aangevuld en geleerd. Ook komt de specifieke aanpak van het vak aan de orde.

Pluspakket Zowel bij de huiswerkbegeleiding als alle andere trainingen kan er in de loop van de week een of meerdere contact momenten zijn via teams. Deze extra ondersteuning voorkomt dat het leerproces stagneert.-
35,-   per uur  
Bijlessen

Basispakket van 10 lessen

Fysiek en/of via Teams

35,-   per uur  
Bijlessen

Basispakket van 10 lessen

Fysiek en/of via Teams

Ik wil meer informatie